četvrtak, 16. siječnja 2014.

Što je homeopatija?

Hipokratovo učenje govori: "Slično se sličnim liječi" (Similia similibus curantur). na toj osnovi poznati učenjak
Friedrich Christian Samuel Hahnemann
Friedrich Christian Samuel Hahnemann postavio je teoriju o homeopatiji (grčki: homoios = jednak, sličan, pathos = bolest). Tom teorijom on je dokazao način liječenja minimalnim dozama onih lijekova koji uzeti u većoj dozi od propisane u tijelu zdrava čovjeka izazivaju baš onakve simptome bolesti koju želimo izliječiti.

Homeopatska medicina je grana koja se služi vrlo malim dozama u liječenju od konvencionalne medicine.
Takav način liječenja omogućava i najjačim otrovima koji se nalaze u biljkama da posluže kao spasonosni lijek lijek

Nema komentara:

Objavi komentar